Logga in/Skapa konto
Användaravtal och användarvillkor för ansiktsbok.se...


Detta avtalet gäller mellan dig som är medlem på ansiktsbok.se och 035 Media Group AB.
För att bli medlem på ansiktsbok.se krävs det att du godkänner avtalet nedan:
Användarregler att följa för dig som medlem/ 2016-05-01
Du får inte som medlem bryta mot någon svensk lag. Det är ditt eget ansvar att känna till innehållet i gällande och aktuella lagstiftning i Sverige.
Om vi på ansiktsbok.se/035 Media Group AB skulle uppmärksamma att en medlem missköter sig på något sätt på ansiktsbok.se har 035 Media Group AB rätt att omedelbart säga upp detta avtal och radera medlemmens användarkonto och uppladdade innehåll. En polisanmälan kan även komma att göras om misskötseln utgör ett lagbrott.
Allt material som finns på ansiktsbok.se tillhör 035 Media Group AB och får inte användas i annat syfte eller sammanhang än på ansiktsbok.se. Bilder och annat som laddas upp av medlemmar ansvarar 035 Media Group AB inte för.

Som medlem får Du inte heller...
* ange felaktiga uppgifter i din användarinfo. Du får inte utge dig för att vara en annan person under inloggning på ansiktsbok.se. Du får inte heller kopiera eller använda någon annans användarinformation i bedrägligt syfte.
* skicka s.k. "kedjebrev".
* ladda upp material som tillhör någon annan, är pornografiskt, är rasistiskt eller är virussmittat till vår server.
* försöka göra intrång i ansiktboks servrar. Vid upptäckta intrångsförsök gör 035 Media Group AB en polisanmälan och spårar attacken.
* missbruka de funktioner som ansiktbok.se erbjuder. Är du osäker på någon funktion så kontakta gärna oss på staff@ansiktsbok.se.
* ha konversationer av sexuell natur på ansiktsbok.se. Det är inte tillåtet att göra pornografiska eller sexrelaterade uttalanden på ansiktsbok.se. Det är inte tillåtet att använda ansiktsbok.se för att söka sexuella kontakter. Alla inblandande konton raderas. * som vuxen ha konversationer av sexuell karaktär med minderåriga på ansiktsbok.se. Vi bedömer själva helt vad som räknas som ”sexuell karaktär” och detta kan ej överklagas. Alla inblandande konton kommer att stängas av och polisanmäls vid misstanke om brott.
* lämna ut ditt lösenord till någon annan.
* använda specialutvecklade applikationer, script eller robotar för att besöka ansiktsbok.se, ändra funktionalitet eller göra automatiska anrop till ansiktsboks webbservrar. Alla inblandande konton raderas omedelbart.
Om du under inloggning på ansiktsbok.se gör intrång i 035 Media Group AB:s eller annans upphovsrätt kan du bli ersättningsskyldig både till upphovsrättsinnehavaren och till 035 Media Group AB för det merarbete som uppstår på grund av intrånget.
035 Media Group AB är inte ägare till eller ansvariga för bilder/foton/material som medlemmar lägger ut på ansiktsbok.se.
Rättigheter du som medlem ger oss på 035 Media Group AB
Om ansiktsbok.se drabbas av driftstörningar, inte fungerar tillfredsställande eller helt ligger nere under vissa perioder på grund av underhåll eller av annan anledning betalas inte någon ersättning eller skadestånd ut. Du använder alltså denna gratistjänsten helt på egen risk. Om 035 Media Group AB bestämmer sig för att lägga ned ansiktsbok.se kommer detta att göras efter att ha meddelats alla registrerade användare i god tid innan.
Vi har rätten att granska allt det som publiceras på ansiktsbok.se. Vi har rätt att skicka ut nyhetsbrev till den e-postadress som du har angett med information om ansiktsbok.se och om andra produkter som 035 Media Group AB erbjuder.
Användare som missköter sig på ansiktsbok.se kan få sitt konto raderat utan förvarning.
035 Media Group AB behandlar dina kunduppgifter med modern informationsteknik och lagrar dessa för att kunna fullgöra kundrelationen och lämna lämpliga erbjudanden för egna och andras produkter.

Regler som ansiktsbok.se/035 Media Group AB följer:
035 Media Group AB rättar sig alltid efter personuppgiftslagen.
035 Media Group AB kommer aldrig att sprida vidare den information som du som medlem anger i din användarprofil. Vi ger heller aldrig ut något lösenord till utomstående och du ansvarar själv för att ditt lösenord är och förblir hemligt.
Vi skickar aldrig ut direktreklam eller erbjudanden till registrerade medlemmar yngre än 16 år. För att ansiktsbok.se skall vara fritt från kränkningar, personliga påhopp eller hot har personal och ansvariga på 035 Media Group AB alltid full tillgång till allt det som publiceras av användare för att anmälningar skall kunna behandlas.
Blir vi kontaktade av en person/företag/ombud som äger en upphovsrättsskyddad bild, text eller video publicerad på ansiktsbok.se, och där personen eller företaget i fråga vill att bilden skall tas bort, kommer systemadmin för ansiktsbok.se att göra detta omedelbart.
Vid andra frågor rörande detta användaravtal och villkoren ber vi dig kontakta oss på epost:
staff@ansiktsbok.se
så återkommer vi så snart vi kan med svar.
Mvh Ansiktsbok.se/035 Media Group AB